Coaching

12. 5. 2016

Coaching je pomoč klientu na poti do določenih ciljev, iz sedanjega v željeno stanje. Gre za interaktiven proces s točno določenimi končnimi cilji, ki morajo biti realni in dosegljivi. Vendar tudi tu velja, da je cilj že sama pot, saj se posameznik v procesu razvija. Coach ga usmerja in spodbuja proces z različnimi tehnikami.

Coaching je primeren predvsem za iskanje in realizacijo osebnih potencialov, za spreminjanje odnosov in vzorcev, spremembo kariere in usposabljanje za prevzem določenih vlog, kot je vodenje projektov in ekip.

Poteka v obliki rednih srečanj in traja najmanj 20 ur. Pred odločitvijo za coaching je potrebno opraviti analizo stanja zaradi ugotavljanja primernosti metode in postavljanja realnih ciljev. Coaching ni primeren za osebe, ki potrebujejo terapijo.

 

Želite zvedeti več o tem? Pišite nam!

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter