Sanacija in poenostavljena prisilna poravnava

15. 9. 2016

Tako kot ljudje se  morajo tudi podjetja včasih očistiti balasta, da lahko naprej razvijajo svoje potenciale. V majhnem okolju, kot je slovensko gospodarstvo, lahko podjetje še toliko prej  zabrede v težave. Odpoved pogodbe velikega kupca ali njegova nelikvidnost manjšemu podjetju hitro povzroči na videz nepremostljive težave.

Zniževanje stroškov ni vedno zadosten recept, predvsem če se s tem ogrozi poslovanje in začnejo ključni kadri zapuščati podjetje. Stečaj v Sloveniji le redko pomeni samo zaščito pred upniki, da se lahko zdravo jedro postavi na noge. Večinoma pomeni konec za vse – zaposlene, pa tudi dobavitelje. Večkrat, kot si morda predstavljate, pa so dobavitelji pripravljeni pomagati rešiti situacijo z enkratnim odpisom dolgov, če obstaja verjetnost, da bodo lahko naprej poslovali s razdolženim podjetjem.

Poenostavljena prisilna poravnava je instrument finančnega prestrukturiranja, ki ga lahko izpeljete sami brez prisilnega upravitelja. V poštev pride predvsem za manjša podjetja in ne preveč zapletena pravna razmerja med deležniki. Načrt finančnega prestrukturiranja, ki ga je poslovodstvo dolžno zagotoviti v primeru negativnega kapitala podjetja, nelikvidnosti ali nesolventnosti, je v tem primeru z obrazložitvijo situacije, predlogom višine odpisa, ustreznimi bilancami in simulacijami poslovanja za naslednja štiri leta treba predložiti sodišču, ki dovoli prisilno poravnavo, če so za njo izpolnjeni vsi pogoji. Od tega trenutka je podjetje zaščiteno pred izvršbami upnikov in ima čas, da jih prepriča, da poravnavo podprejo.

Postopek je veliko enostavnejši, kot sta stečaj in prisilna poravnava s prisilnim upraviteljem, a vseeno ni enostaven za nekoga, ki s tem nima izkušenj in se mora ukvarjati še z vsakodnevnim poslovanjem. Ustrezne simulacije poravnave in njene izvedbe, pravilna priprava materialov, poznavanje rokov in obličnosti dokumentacije za sodišče ter pogajanja z upniki so še vedno zahtevna naloga.

Vse to poznam iz lastnih izkušenj, to je bilo verjetno najtežje leto v mojem življenju in brez pomoči ne bi zmogel izpeljati vsega. Vendar sem s temi izkušnjami lahko pomagal drugim v podobni situaciji. Ne gre samo za omenjene postopke, pomembno je tudi razumevanje situacije, ki jo lahko dobiš samo z lastno izkušnjo. Kombinacija empatije in čustvene nevpletenosti v konkretno situacijo omogoča tudi učinkovito pomoč pri odločitvah in vodenju postopka znotraj podjetja in do ostalih deležnikov.

Skupaj z odvetniško pisarno nudimo celoten paket storitev v poenostavljeni prisilni poravnavi:

 • pregled situacije in ocena stanja ter realnosti uspešne izvedbe postopka
 • priprava navodil računovodstvu za izdelavo ustrezne dokumentacije in pomoč pri izdelavi
 • izdelava predloga sanacije in prisilne poravnave
 • izdelava simulacije poslovanja in denarnega toka za obdobje prisilne poravnave
 • priprava načrta finančnega prestrukturiranja
 • vodenje postopka pred sodiščem
 • vodenje postopka z notarjem, če gre za konverzijo terjatev v lastniške deleže
 • sodelovanje ali vodenje postopka pogajanj z upniki
 • svetovanje pri vodenju postopka znotraj podjetja
 • pravna pomoč in dokumentacija pri delu z zaposlenimi
 • psihološko svetovanje vodilnim v času postopka in pomoč pri sprejemanju odloćitev

Seveda je možna katerakoli delna kombinacija navedenih storitev.

Cena je odvisna od velikosti podjetja in konkretne situacije.

Za reference in več informacij pišite!

 

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter