Za podjetja

12. 5. 2016

Potencial ekipe nikoli ni seštevek potenciala njenih članov, temveč je lahko mnogo večji ali mnogo manjši od seštevka. Kakšen bo rezultat v posameznem primeru, je odvisno od kompatibilnosti njihovih notranjih motivacij, kompatibilnosti energij posameznikov, vzpostavljenih odnosov in vodenja. Pri vzpostavljeni ekipi lahko vplivamo samo na vodenje, ki mora v čim večji meri upoštevati danosti ekipe.

Vnaprejšnja  analiza teamov lahko poveča potencial ekipe s pravilno izbiro njenih članov ali z informacijami, ki jih uporabimo za njeno vodenje. Tudi vmesna analiza pri vzpostavljeni ekipi še lahko izboljša njen potencial, pridobljene informacije pa so koristne za potencialni team building.

 

Želite zvedeti več o tem? Pišite nam!

Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on Twitter